Avís Legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.hortdelasinia.com (d’ara en endavant, LA Web), del que és titular JOAN VIVES GARCIA (d’ara en endavant, EL PROPIETARI DE LA Web).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA Web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA Web o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA Web, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

La seva denominació social és: JOAN VIVES GARCIA
El seu CIF és: 39.687.944-H
El seu domicili social està a: Carrer Avellaners, núm. 11, casa i, 30 43893 Altafulla (Tarragona)

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA Web es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA Web condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu Web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA Web i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA Web i a no emprar-los para, entre uns altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA Web o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA Web presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA Web o de tercers i, si escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA Web o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA Web, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA Web, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.

Les imatges, logotips i marques continguts en aquest lloc web són propietat dels seus respectius amos i estan, o poden estar, subjectes a drets i/o llicència d’ús. La resta de publicacions, elements gràfics i continguts són propietat de JOAN VIVES GARCIA.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA Web i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA Web dels seus continguts o serveis.

Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA Web.

En tot cas, l’hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA Web, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA Web no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o EL PROPIETARI DE LA Web exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA Web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta Web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA Web no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA Web no es responsabilitza de l’establiment d’hipervíncles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un Registre d’activitats de tractament, del com és responsable EL PROPIETARI DE LA Web. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa El Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de la Unió Europea, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA Web es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, el propietari de la Web, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb la normativa vigent.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres drets que poguessin correspondre-li dirigint-se a aquest efecte al responsable de la web a través del següent e-mail: joan@hortdelasinia.com identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DE LA Web adopta els nivells de seguretat corresponents, segons els requeriments de la normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA Web podrà utilitzar galetes durant la prestació de serveis del lloc web. Les galetes són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius galetes o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA Web no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les galetes que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre i/o que puguin resultar del seu interès.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines Web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA Web identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

EL PROPIETARI DE LA Web es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o incompliment de les seves condicions.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA Web, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

7. POLÍTICA DE GALETES

Definició

Una “Galeta” és un petit arxiu que s’emmagatzema en l’ordinador de l’usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de “cookies”, ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, i ens permet saber quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden malmetre el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre errors.

Tipus

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol•licita.
 • Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien al seu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col•laboradora. Com per exemple, les emprades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.
 • Galetes de sessió: Són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandona la pàgina web, pel que cap d’elles queda registrada en el disc dur del seu ordinador. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.
 • Galetes persistents: són emmagatzemades en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Aquestes cookies les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de registre.
 • Galetes tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Galetes de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
 • Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes i serveis que oferim.
 • Galetes publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web.
 • Galetes de publicitat comportamental: Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

En concret www.hortdelasinia.com utilitza les següents cookies:

 • AUTH_KEY
 • SECURE_AUTH_KEY
 • LOGGED_IN_KEY
 • NONCE_KEY

A més, alguns Serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Facebook o Twitter. Quan un usuari es registra en un Servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als Serveis fins que expiri.

L’usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l’accés als Serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que especifica.

A la pàgina web de JOAN VIVES GARCIA, www.hortdelasinia.com utilitzem Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que presta un servei de mesurament i anàlisi de la navegació. Pot trobar més informació sobre aquest tema i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies a:

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Configurar o Deshabilitar

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu navegador d’internet. En el cas que no es permeti la instal·lació de cookies és possible que no pugui accedir a n’algun dels serveis o que impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Consentiment

Si navega i continua a la nostra pàgina web, ens indica que està consentint l’ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. Si navega i continua a la nostra pàgina web, ens indica que està consentint l’ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.