El Jardí dels Sentits

“Mireu a l’interior del perfum de les flors i de la naturalesa
per obtenir la pau mental i l’alegria de la vida” Wang Wei